Järnvägsvågar

Statisk eller dynamisk

MeWa erbjuder spårvågar för vagnar och tåg i olika spårvidder och installationsvarianter. Om en spårvåg för statisk vägning (vid stillastående) av blocktåg eller enskilda vagnar är rätt val för dig eller, bättre, spårvågen för dynamisk vägning av tåg i rörelse är något vi bestämmer tillsammans med dig i samråd. För mycket beror på dina strukturella krav och det gods som ska vägas. Fråga oss. Vi är specialisterna på järnvägsvågar.

Produkter i sortimentet av järnvägsvågar

Betong i järnvägsskala

Kalibrerbart, statiskt spårvägssystem ECO-RAIL-FL i betongutförande.
Vägningskapacitet upp till 150 ton.

Järnvägsstål

Tillhör våra skalor för statiska broar. Utrustad med stålfundament. Vägningskapacitet upp till 100 ton.

Spårvåg / dynamisk överlastkontrollvåg

Track scales Control Point som dynamisk kontrollvåg för överlast.