Impressum 

MeWa Waagenservice & Getreidetechnik GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 5A

19061 Schwerin Meckl

 

Telefon: 0385 616320

E-post: info@mewa-waagen.de

 

Handelsregister: HRB 1584
Registreringsdomstol: Schwerin

 

Representerad av: Ulf Dietrich Dettmann


MOMS-ID: DE152098357

Identifikationsnummer enligt §27 a i lagen om omsättningsskatt (Tyskland)

 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som kan nås på www.ec.europa.eu/consumers/odr kan ringas upp. . Vår e-postadress hittar du i våra avtryck. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfarandet.

 

 

Ansvar för innehåll:
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar enligt § 7 (1) i den tyska Telemedia Act (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi dock inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

 

 

Ansvar för länkar:
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

 

 

Upphovsrätt:
Innehåll och verk som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslag. Kopiering, bearbetning, distribution och alla typer av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Denna webbplats är en produkt av kpage.de

kpage | Ihre professionelle Website