Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o ochronie danych w naszej firmie. Oczywiście przestrzegamy przepisów prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), ustawy o telemediach (TMG) i innych przepisów dotyczących ochrony danych.


Możesz powierzyć nam swoje dane osobowe! Są one szyfrowane przez nowoczesne systemy bezpieczeństwa i przesyłane do nas. Nasze strony internetowe są chronione przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.


Inspektor ochrony danych

MeWa Waagenservice und Getreidetechnik GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 5A

19061 Schwerin

datenschutz@mewa-waagen.de

prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik otrzyma informacje o swoich danych przechowywanych przez nas w dowolnym momencie bez podania przyczyny.


Masz do tego prawo:


 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. 15 RODO. W szczególności można uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu danych, jeśli nie zostały zebrane od nas, oraz istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w razie potrzeby, istotnych informacji o ich szczegółach;

 • zgodnie z Art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

 • Zgodnie z Art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 • zgodnie z Art. 18 RODO, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz dokładność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale wykorzystujesz je do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO. 21 RODO;

 • zgodnie z Art. 20 RODO, do otrzymywania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;

 • zgodnie z art. 7 par. 3 RODO, do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W rezultacie nie możemy już kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę w przyszłości oraz

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 77 RODO. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub pracy użytkownika lub dla naszej firmy.


prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować, poprawić lub usunąć zgromadzone przez nas dane, pod warunkiem, że jego dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, a gromadzenie i przechowywanie danych pseudonimowych w celu optymalizacji naszej strony internetowej jest sprzeczne. Sprzeciw ten opiera się na art. 21 RODO. Zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych można również wycofać w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy skorzystać z podanego adresu kontaktowego. W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji na temat ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.


Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i praktyki w zakresie ochrony danych, np. w B. Google, mogą ulegać ciągłym zmianom. Dlatego zaleca się i jest konieczne, aby być na bieżąco ze zmianami w przepisach prawnych i praktyce firmy, np.bezpieczeństwo danych

Używamy szeroko rozpowszechnionej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Można to rozpoznać po symbolu klucza lub kłódki w przeglądarce.


Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nieustannie ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologicznym.przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Zgodnie z Art. 4 par. 1 RODO, są to indywidualne szczegóły dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to np. informacje B., takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ale ewentualnie również dane dotyczące użytkowania, takie jak adres IP.Dodatkowe definicje dla lepszego zrozumienia

Ważne jest dla nas, abyś mógł łatwo zrozumieć nasze oświadczenie o ochronie danych, dlatego w tym miejscu chcielibyśmy pokrótce wyjaśnić ważne terminy:


Osoba dotknięta chorobą:

To Ty jesteś właścicielem swoich danych. W ramach swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, możesz mieć wpływ na to, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane, a także możesz cofnąć zgodę na ich przetwarzanie.


Odpowiedzialny:

To my jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe przetwarzanie danych użytkownika.


Przetwarzanie:

Jest to proces lub seria procesów związanych z danymi osobowymi, począwszy od gromadzenia danych, poprzez ich wykorzystanie, aż po usunięcie lub zniszczenie. Możemy przeprowadzać je sami lub mogą być w nie zaangażowani bezpośrednio zleceni przez nas usługodawcy.


Pseudonimizacja:

W przypadku pseudonimizacji dane są przetwarzane w taki sposób, że nie można ich już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez dodatkowych informacji. Zasadniczo jednak pseudonimizację można zawsze anulować, jeśli odpowiednie dane zostaną zebrane.


Anonimizacja:

Dane osobowe zostaną usunięte lub wyalienowane w taki sposób, że w normalnych okolicznościach nie będzie już możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby. Kiedy dokonujemy ocen lub statystyk, staramy się w miarę możliwości pracować z anonimowymi danymi.Zakres gromadzenia i przechowywania danych


Dostęp do naszej strony internetowej


Osoby zainteresowane mogą zasadniczo korzystać z naszej strony internetowej bez konieczności podawania jakichkolwiek informacji o swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może być jednak konieczne, jeśli dana osoba chciałaby otrzymywać określone usługi, takie jak nasz biuletyn lub dalsze informacje o produktach.


Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, gromadzimy następujące dane, które są dla nas niezbędne z technicznego punktu widzenia. Potrzebujemy tych danych, aby wyświetlić naszą witrynę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:


 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie,
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie (adres URL odsyłacza),
 • Używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera i nazwa dostawcy dostępu.

Wspomniane dane są przetwarzane przez nas w następujących celach:


 • Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Zapewnienie płynnego połączenia z witryną,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • do dalszych celów administracyjnych w kontekście realizacji umowy lub w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również środków przedumownych podejmowanych na wniosek osoby, której dane dotyczą.


Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.


Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. d RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Może to być rzadki przypadek, gdy dana osoba jest poważnie ranna, a jej dane osobowe są przekazywane na przykład lekarzowi.


Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. f RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.Gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących użytkowania

Aby zoptymalizować naszą stronę internetową, gromadzimy i przechowujemy dane, takie jak B. Data i godzina wyświetlenia strony, strona, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny i tym podobne, pod warunkiem, że użytkownik nie sprzeciwia się gromadzeniu i przechowywaniu tych danych.


Odbywa się to anonimowo, bez osobistej identyfikacji użytkownika witryny. W razie potrzeby profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimu. Również w tym przypadku nie ma związku między osobami fizycznymi kryjącymi się za pseudonimem a gromadzonymi danymi dotyczącymi użytkowania. Używamy również plików cookie do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących użytkowania.


Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i służą do przechowywania informacji statystycznych, takich jak system operacyjny, program do korzystania z Internetu (przeglądarka), adres IP, poprzednio odwiedzana strona internetowa (adres URL odsyłacza) i godzina. Gromadzimy te dane wyłącznie do celów statystycznych, aby dalej optymalizować naszą stronę internetową i uczynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną.


Gromadzenie i przechowywanie odbywa się wyłącznie w formie anonimowej lub pseudonimizowanej i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat użytkownika jako osoby fizycznej.formularz kontaktowy

Jeśli masz zapytanie dotyczące naszej firmy, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Wymagany jest prawidłowy adres e-mail, abyśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Wszystkie pozostałe dane są opcjonalne.


Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.Świadczenie usług i dostawa towarów

Abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, możemy potrzebować Twoich danych osobowych. Dotyczy to wysyłania materiałów informacyjnych lub zamówionych towarów, a także odpowiadania na indywidualne zapytania. Gromadzimy te dane, aby spełnić prośbę użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w określonym celu.


Jeśli użytkownik zleca nam świadczenie usługi lub wysyłkę towarów, gromadzimy i przechowujemy jego dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi lub realizacji umowy oraz z przyczyn prawnych. Może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika firmom, z których usług korzystamy w celu świadczenia usługi lub realizacji umowy. Są to np. firmy transportowe B. lub inni dostawcy usług. Zobowiązujemy tych usługodawców do przestrzegania wymogów ochrony danych w ramach przepisów ustawowych.


Po zakończeniu umowy dane użytkownika zostaną zablokowane i usunięte po wygaśnięciu przepisów prawa podatkowego i handlowego, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie danych.Integracja treści i usług innych firm


Gromadzenie danych za pomocą Google Analytics i plików cookie


Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc.( https://www.google.de/about ), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), dalej "Google". Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie" i w tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania. "Pliki cookie" to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Na przykład:


 • Informacje o systemie operacyjnym
 • do przeglądania
 • Twój adres IP (nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp)
 • strona internetowa, z której użytkownik wcześniej korzystał (adres URL odsyłacza)
 • Data i godzina żądania serwera.

Informacje generowane przez ten plik tekstowy na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i projektowania tych witryn w oparciu o potrzeby. Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google, Google przekaże te informacje również tym stronom trzecim. Takie wykorzystanie jest anonimowe lub pseudonimizowane (maskowanie IP).


Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając swój program użytkownika Internetu (przeglądarkę). Zwracamy jednak uwagę, że może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje będą mogły być używane. W tym celu należy wyłączyć zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki internetowej. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).


Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do określonych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.


Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacyCzas przechowywania oraz rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy wyłącznie przez okres wynikający z celu przetwarzania lub innych przepisów prawa. Na czas przechowywania przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania. Dane użytkownika zostaną następnie rutynowo zablokowane lub usunięte, jeśli cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie lub upłynie ustawowy okres przechowywania.

Tymczasowe przechowywanie adresów IP odwiedzających witrynę może być uzasadnione ochroną uzasadnionych interesów własnych, jeśli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa witryny przed atakami.Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.Ograniczone do celu wykorzystanie danych

Przestrzegamy zasady celowego wykorzystywania danych i gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie w celach, w jakich zostały nam one przekazane. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, chyba że jest to konieczne do świadczenia usługi lub wykonania umowy. Przekazywanie danych instytucjom państwowym i organom uprawnionym do otrzymywania informacji odbywa się również wyłącznie w ramach ustawowych obowiązków informacyjnych lub w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji na mocy decyzji sądu.


Bardzo poważnie traktujemy również wewnętrzną ochronę danych. Nasi pracownicy i zlecone przez nas firmy usługowe zostały zaprzysiężone do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów o ochronie danych.Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status z października 2022 r. Dalszy rozwój naszej strony internetowej i naszej oferty, a także wymogi prawne i urzędowe wymagają regularnego przeglądu i, w razie potrzeby, zmiany naszych wytycznych dotyczących ochrony danych. Aktualny status naszego oświadczenia o ochronie danych jest dostępny w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej.